RunAlong

Diarienummer 2008-03221
Koordinator Heidi Harman AB
Bidrag från Vinnova 1 067 300 kronor
Projektets löptid januari 2009 - februari 2010
Status Avslutat