RunAlong

Diarienummer
Koordinator Heidi Harman AB
Bidrag från Vinnova 1 067 300 kronor
Projektets löptid januari 2009 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03221

Statistik för sidan