Rullfalsning av plåtdetaljerför medehög- och högvolymproduktion

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - SAAB Automobile AB
Bidrag från Vinnova 2 170 000 kronor
Projektets löptid mars 2005 - februari 2007
Status Avslutat