Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RoughProp - minskat buller till haven genom ytråhet

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för Mekanik och Maritima Vetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 402 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018

Syfte och mål

Syftet var att undersöka möjligheten att kommersiellt använda ytråhet på propellerytan för att försvaga propellerns spetsvirvel och därmed minska utstrålat buller. Projektet har framgångsrikt ökat förståelsen för hur råhet påverkar spetsvirveln och har därigenom kunnat utveckla en designfilosofi för att välja lämpliga områden för applicering av råhet. För den propeller som använts som studieobjekt har kavitationsinsättningen kunnat fördröjas signifikant. Resultaten är lovande och bedöms kunna användas som en retro-fit lösning för fartyg som har specifika krav.

Resultat och förväntade effekter

En designmetodik för användande av ytråhet för att påverka propellerns spetsvirvel har utvecklats. För den propeller som har undersökt har detta lett till att kavitationen startar väsentligt senare över hela operationsområdet. Verkningsgradsförlusten bedöms dock något för hög för att det ska vara av intresse för alla kunder, men tekniken är mogen att appliceras för fartyg med problem eller speciella krav. Vidare studier är planerade för att undersöka om det är möjligt att undvika den sänkta prestandan och därmed kunna erbjuda fler kunder tekniken.

Upplägg och genomförande

Initialt genomfördes detaljerade studier på en isolerad vinge, både genom numeriska simuleringar och genom experiment. Detta fall användes både för att utveckla och validera simuleringsmodeller av olika noggrannhet och för att öka den fysikaliska förståelsen för hur råhet påverkar spetsvirveln. I steg 2 användes datorsimuleringar för att utvärdera hur olika typer och placering av råheten påverkar spetsvirveln och prestanda på en kommersiell propeller. Detta arbete har också legat till grund för att utveckla en designmetodik att använda i nya fall.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 januari 2021

Diarienummer 2018-04085

Statistik för sidan