Rototermkylning

Diarienummer
Koordinator GTherm AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - juli 2010
Status Avslutat