Rototermkylning

Diarienummer
Koordinator GTherm AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03710

Statistik för sidan