Rotorblad för vindturbiner

Diarienummer 2014-00281
Koordinator Winfoor AB
Bidrag från Vinnova 397 306 kronor
Projektets löptid mars 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Winfoor har utvecklat en ny teknik för rotorblad till vindturbiner. Förstudiens mål var att verifiera tekniken, undersöka dess affärspotential och skydda IPR. Detta är genomfört och resultaten är positiva.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från förstudien visar att tekniken uppfyller de ställda förväntningarna och erbjuder en möjlighet att tillverka blad som är starkare, längre och mycket lättare än vad som är fallet med traditionell teknik. Bladen visar sig ha både goda aerodynamiska och strukturella egenskaper. Den inlämnade patentansökan förväntas ge ett brett skydd för tekniken. Vidare ser vi ett stort intresse från industrin för tekniken, som potentiellt kan göra Winfoor till en av de ledande leverantörerna av rotorblad för vindturbiner.

Upplägg och genomförande

I förstudien har vi arbetat med att ta fram en realistisk CAD-modell samt analysera denna med avseende på olika lastfall och strömningsmekanik (CFD). Vi har byggt en prototyp som testats i vindtunnel. Testresultaten bekräftar CFD-beräkningarna. En patenansökan har lämnats in, en marknadsundersökning har gjorts och marknadsmaterial har tagits fram. Vi har vidare tagit fram ett beslutsunderlag och en plan för ett efterkommande utvecklingsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.