ROSbioM

Diarienummer 2014-00524
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 95 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2014
Status Avslutat