Rock Bolt Tester (RBT/ND) Prototyp

Diarienummer
Koordinator GEOSIGMA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 404 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var ett instrument som anläggningsägare kan använda för att säkerställa bergbultars funktion ur ett säkerhets- och kostnadsperspektiv. Den prototyp som nu föreligger uppfyller detta mål.

Resultat och förväntade effekter

Med prototypen som utgångspunkt kan arbetet med att tillverka ett kommersiellt instrument påbörjas tidigt under hösten 2012. Instrumentet ska sedan sättas ihop med ett kvalificerat utbildnings- och mätsystem som genererar nya tjänster för marknaden.

Upplägg och genomförande

Genom forskningsbaserad utveckling av elektronik, prober, ultraljudsignaler och programvara har en plattform för ett kommersiellt instrument skapats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02367

Statistik för sidan