Robust wafer för kiselfotonik

Diarienummer 2007-03180
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG - KTH Holding AB
Bidrag från Vinnova 543 996 kronor
Projektets löptid mars 2008 - november 2008
Status Avslutat