Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robust Video Communication over Internet and Wired/Wireless Broadband Networks

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 3 520 000 kronor
Projektets löptid juli 2002 - december 2005
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2001-06308

Statistik för sidan