Robust produktionsanpassad Friformsframställning

Diarienummer
Koordinator ARCAM AKTIEBOLAG (PUBL) - Arcam Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet var att utveckla en robust operatörsoberoende friformsframställningsmaskin för kundsegment som bedriver storskalig produktion av ortopediska implantat i titan och att öka förståelsen för hur dessa kunders krav påverkar systemen som marknadsförs av Arcam. Förutom nya tekniska lösningar har Arcam ökat sin förståelse inom områden som har med regelverk, kvalitetssystem och verifiering att göra vilket givitArcam möjlighet att anpassa processen mot den storskaliga implantatindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av projektet har lett till förbättrade processer och produkter. Arcam har fått större kunskaper inom områden som är viktiga för att använda EBM-tekniken i storskalig produktion. System som är robustare, användarvänligare och anpassade för automatisk verifiering förväntas ge en markant ökad försäljningen till implantatmarknaden. En tänkbar kund, som representerar en av de stora aktörerna på marknaden, deltog i projektet och har för avsikt att köpa ett antal system under det närmast åren.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i arbetspaket (WP) vilka svarade mot de olikautmaningarna som behövde hanteras för att höja företagets nivå. Varje WP hade en intern ansvarig och en eller flera externa medverkande. Projektägare och key account manager var under hela projekttiden i nära kontakt med en stor tillverkare av implantat. Genom att slutanvändaren har varit med under hela projekttiden har tekniska lösningar och framtagna metoder på ett tidigt stadium kunnat verifieras mot marknadens krav vilket inneburit att projektet genomförts på ett mycket effektivt sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00832

Statistik för sidan