ROBUST Phase 2

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6600, M1
Bidrag från Vinnova 3 275 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - april 2009
Status Avslutat