Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robothjälpmedel med multigrepp verktyg och visionsystem för sköra äldres självständiga liv

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik
Bidrag från Vinnova 1 843 746 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte Denna studie syftar till att skapa en innovativ servicemodell som gör det möjligt för äldre att äta självständigt och förbättra deras livskvalitet genom att visualisera näringsintagsstatus. Mål + Resultaten av hur mycket mat som försvunnit från tallriken laddade upp i moln, där beräkningsavlastningen minimeras. + Olika prototyper av multi-gripverktyg utvecklades och utvärderas för att äta mat, börsta tanderna och plocka saker + Resultat av fokusgrupp med äldre i Sverige ang. nutritionshjälpmedlet samt studie om krav och önskemål från dietister och kommuner analyserade.

Resultat och förväntade effekter

Det bekräftades att minskningen av undernäring genom äldre själva och samhällets kunskap om hur mycket äldre äter det är önskvärt. Den etiskt godkänd fokusgruppen med de äldre i Sverige i samband med Nutritionshjälpmedlet samt de krav och önskemål på enheten från nutritionist och kommunerna kommer att ge förståelse för effekten på samhället eller hur mycket kommer det att bli.

Upplägg och genomförande

Den tekniska utvecklingen och utvärdering med algoritmer för vision-systems analyser, framtagning av griptång, och system beskrivning av IoT system går framåt enligt plan. Grundläggande funktioner av nutritionshjälpmedlet prototypen testade och olika typer av algoritmer till bildbehandlingen utvecklas vidare. Grundläggande funktioner av vision system för att styra Bestic med sker och multi-gripverktyg, som ett mänskligt användargränssnitt, preliminära testade. Olika typer av algoritmer till vision-baserad styrning utvecklades.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04604

Statistik för sidan