Robothjälpmedel med multigrepp verktyg och visionsystem för sköra äldres självständiga liv

Diarienummer 2016-04604
Koordinator Karlstads universitet - Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik
Bidrag från Vinnova 1 843 746 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Japan - Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People
Ansökningsomgång Japan - Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People Phase 1

Syfte och mål

Projektet syftar till att minska undernäring bland sköra äldre genom att samla data och skapa rapporter om matintag. Vi vill även belysa de sociala system som stödjer äldre med ätsvårigheter, vilka processer, roller och metoder som finns. Med större kunskap hoppas vi att den äldre, anhöriga och samhället kan ge tillräcklig hjälp för att motverka undernäring. Projektet syftar även till att öka självständigheten för personer med funktionsnedsättning i händer eller armar genom att öka användningsområdet för ett äthjälpmedel och anpassa den till Japanska seder och måltider.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall ta fram goda hjälpmedel som syftar till att minska undernäring och öka självständighet för sköra äldre och personer med funktionsnedsättningar. Japan och Sverige delar ett positivt synsätt på teknik och utmaningen med en åldrande befolkning. Men det finns även saker som skiljer som seder vid måltiden och uppläggning av mat och inte minst bestick. Med ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande samarbete vill vi utveckla produkter som är värda att användas.

Planerat upplägg och genomförande

Användarcentrerad design och problemdriven utveckling kommer vara en röd tråd genom projektet så vi börjar med användartester av den befintliga produkten i Japan och Sverige. Vi kommer samla in data om hela måltiden. Utifrån vad vi lärt oss i användartesterna utvecklar vi sedan lämpliga prototyper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.