Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robotdalen 2.0

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Robotdalens övergripande syfte och målsättning är att skapa regional tillväxt i Mälardalen och Sverige. Robotdalen adresserar och bidrar till att ta fram lösningar för våra stora samhällsutmaningar såsom Sveriges industriella konkurrenskraft samt den demografiska utmaningen med en åldrande befolkningen. Detta gör man genom att utveckla, kommersialisera och implementera nya produkter och lösningar såväl som nya applikationer, användningsområden och marknadssegment.

Långsiktiga effekter som förväntas

Robotdalen har blivit ett av Europas ledande initiativ för kommersialisering av robotik, har ett starkt varumärke och en stark aktör som bidrar till Sveriges topprankning som ett innovativt land. Robotdalen har skapat nytta och värde för både den offentliga sektorn och det privata närinsglivet. Robotdalen har under åren haft en god balans mellan konkreta projektinvesteringar och byggandet av ett välfungerande innovationssystem inom robotik, två aspekter som ömsesidigt berikar varandra.

Upplägg och genomförande

Robotdalen har en viktig roll för att vara med och bidra till några av våra samhällsutmaningingar; en konkurrenskraftig industri respektive en åldrande befolkning. Vårt bidrag till att lösa dessa utmaningar är att genomföra konkreta projektsatsningar i form av förstudier, konceptframtagning, pilotinstallationer såväl som att genomföra utbildningar inom robotbaserad automation, handhavande och beställar kompetens såväl som strategisk rådgivning i upphandlingsprocessen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 januari 2020

Diarienummer 2017-02474

Statistik för sidan