Robotdalen 2.0

Diarienummer 2017-02474
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Robotdalens övergripande syfte och målsättning är att skapa regional tillväxt i Mälardalen och Sverige. Robotdalens position har stärkts genom åren, och har utvecklats till en möjliggörare för kommersiell framgång av nya idéer inom robotteknik. Robotdalen adresserar och löser stora samhällsutmaningar som Sveriges industriella konkurrenskraft samt den demografiska utmaningen med en åldrande befolkningen. Detta genom att utveckla, kommersialisera och implementera nya produkter och lösningar inom robotik inom nya applikationer, användningsområden och marknadssegment.

Förväntade effekter och resultat

Robotdalen kommer att fortsätta att skapa effekter på bred front. Detta genom att; öka innovationskraften och produktiviteten hos befintliga företag, öka den industriella relevansen i forskning och utbildning, utveckla och driva fysiska innovationsmiljöer samt att fortsätta leverera konkreta resultat (se nedan). Det förväntade kvantitativa resultaten för perioden 2017-2022 är följande: - 50 nya produkter och lösningar på marknaden - 300 Mkr i investeringar hos företagen - 10 banbrytande implementeringar inom vård och omsorg - 100 Mkr i utländskt kapital

Planerat upplägg och genomförande

Handlingsplanen för att åstadkomma de resultat som satts upp ser ut som följande: Initiera och genomföra: - Produktivitetshöjande förstudier inom tillverkningsindustrin - FoU uppdrag (privat sektor) - Implementeringsuppdrag (offentlig sektor) - Innovationsprojekt (startups) - Internationellt arbete som stärker varumärket

Externa länkar

http://www.robotdalen.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.