Riskminder - Individens beslutssystem för prevention och behandling av sjukdom

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat