Riskanalys som hinder eller möjlighet för innovation

Diarienummer 2014-06279
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Brandteknik
Bidrag från Vinnova 399 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie har varit att undersöka det riskbaserade synsättets roll som beslutsunderlag i innovationsprocessen. I slutrapporten presenteras detta genom att det riskbaserade synsättet problematiseras och att andra synsätt som skulle kunna fungera som ett komplement presenteras och diskuteras.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultatet av förstudien är en lista med förslag på framtida forsknings- och utvecklingsprojekt. Dessa baseras på både en intervjustudie (med informanter från den svenska industrin) och en litteraturstudie. Ett ytterligare resultat med projektet är att nära kontakter tagits med norska forskare om samverkan i framtida projekt och en ansökan har redan skickats in till Demos - norska forskningsrådet.

Upplägg och genomförande

Förstudien initierades med en workshop med de ingående parterna. Baserat på resultatet genomfördes intervjuer med industrirepresentanter. Vidare har en litteraturstudie genomförts kring teoribildningar om vad säkerhet och framgång är och hur detta kopplar till risk. Arbetet har skett iterativt. Som ett resultat av processen blev fyra aspekter särskilt framträdande. Resultatet av förstudien presenteras i en rapport och på ett seminarium med temat ´Innovation och Risk´ i Stockholm 5 november.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.