Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RISE – Kemisk och farmaceutisk toxikologi

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Ytor, Process och Formulering, Stockholm
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Det långsiktiga syftet är att bygga upp verksamheten i sektionen RISE Kemisk och farmaceutisk toxikologi för att tillgodose samhällets, industrins och akademins behov av toxikologiska säkerhetsutvärderingar, och därmed säkra en nationell infrastruktur inom hela läkemedelsutvecklingsvärdekedjan. Sektionen kommer även att komplettera och samverka med Life science ekosystemen nationellt och internationellt. Den nya sektionen skall ha verksamhet som svarar mot växande behov av säkerhetsbedömningar av nya material och läkemedel, samt vara ekonomiskt stabil efter år 4.

Förväntade effekter och resultat

Den stora kompetens och erfarenhet som har byggts upp i infrastrukturen av Swetox/Gärtuna kommer säkras genom övergången till RISE. Därmed kommer nuvarande och framtida behov av säkerhetsbedömningar av nya material och läkemedel vara tillgänglig för samhälle, akademi och industri, både nationell och internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Följande aktiviteter ingår i projektet: 1)Uppstart/omställning: Samverkan med befintliga enheter inom RISE, upplärning på system och stabsfunktioner etc. 2)Infrastruktur: Inköp av datorer och mobiler till personalen, tillgång till databaser och licenser samt IT infrastruktur 3)Affärsutveckling: Presentationsmaterial inkl. nya kundkontakter, resor, metodutveckling etc. 4)Forskning: Handledning av doktorander, postdocs och examensarbetare, deltagande på akademiska konferenser, metodutveckling etc.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 mars 2019

Diarienummer 2019-00077

Statistik för sidan