RIQ - Research in Information Quality

Diarienummer
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, Växjö
Bidrag från Vinnova 2 075 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har bidragit till forskningen inom informationskvalitet. Samarbete mellan datalogi vid Linnéuniversitetet och datorlingvistik vid Uppsala universitet har stärkts. Industrisamarbetet med Sigma Technology, Ericsson och Softwerk har varit lyckat och har resulterat i nya projekt. Gruppen är numera del av en execellent forskningsmiljö vid Linnéuniversitetet.

Resultat och förväntade effekter

Forskningen har bidragit med metoder för att mera effektivt mäta informationskvalitet, med avseende på precision och kostnad/prestanda, genom att förbättra hur information analyseras. Resultat från projektet används redan av våra industriparter. En annan effekt av projektet är det finns en kvinnlig forskningsledare samt en kvinnlig doktorand inom datavetenskap vid Linnéuniversitetet, vilket långsiktiga bidrar till att öka antalet kvinnor inom datavetenskap, både i industri och akademi.

Upplägg och genomförande

Projektledaren har vistats vid Linnéuniversitetet och vid Uppsala universitet och haft ett gott utbyte från båda miljöer t ex i form av kursutbud, mentorskap och andra resurser. Vidare präglades projektets upplägg av ett nära industrisamarbete som har fungerat mycket bra. Överlag har projektets genomförandet gått bra och haft ett fungerande arbetssätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01351

Statistik för sidan