Rinkebyakademiens sommarläger

Diarienummer 2012-01883
Koordinator Rinkebyakademien
Bidrag från Vinnova 366 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram och utveckla digitala innovationer. 22 ungdomar mellan 13 och 17 år skall genom workshops, grupparbeten och coachning komma fram till digitala lösningar som underlättar och hjälper till att överbrygga specifika och identifierade kommunikationshinder bland olika sociala grupper. Målet med lägret är att ungdomarna skall ta fram gångbara digitala produktidéer som företagare och entreprenörer skall vilja investera i och utveckla tillsammans med ungdomarna.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna av sommarlägret var att ungdomarna till den 12 september skall ha tagit fram digitala ha utstuderat digitala lösningar som kan gynna deras fysiska och sociala miljö. Det förväntade resultatet är att entreprenörer och företagare skall vilja ta sig an ungdomarnas produktidéer. Av de 8 produktidéer som presenterades på Digital Art Center har fyra entreprenörer tagit sig an fyra av idéerna.

Upplägg och genomförande

Projektet initierades med att ungdomarna tillsammans med lärare och ledare fick identifiera behovet av nya digitala lösningar i deras sociala miljö. Ungdomarna delades in i smågrupper där de fick presentera och diskutera sina enskilda idéer för att sedan på Gotland fortsätta arbeta med idéerna under workshops i research, marknadsföring och behovsidentifiering. Ungdomarna fick även en kurs i sälj- och presentationsteknik för att på bästa möjliga sätt kunna övertyga entreprenörerna om att just deras idéer var värda att invesera i.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.