Rinkebyakademien

Diarienummer 2012-03702
Koordinator Rinkebyakademien
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Rinkebyakademien har som mål att verka för innovation i ungdomars miljöer. Detta genom att ge ungdomar möjligheten att arbeta med entreprenörer på både lokal och regional nivå i syftet att lyfta Järva området. Men även få ungdomarna att se möjligheter i problem istället för att bara se hinder. Detta mål har vi uppfyllt genom att ta oss an en ny grupp ungdomar, koppla in nya entreprenörer samt coachat ungdomarna till att ta fram nya produktidéer.

Resultat och förväntade effekter

Rinkebyakademiens förväntade resultat var att ta fram nya idéer och sporra andra ungdomar till att skapa ett innovationstänkande, samt att få näringslivet och samhället att inse nyttan i att samarbeta med ungdomar. Projektet har resulterat i nya produkter, företagskontakter och samarbetspartners. Ungdomarna har bland annat presenterat sina produktidéer vid ett statsbesök och ett besök av den amerikanska ambassaden.

Upplägg och genomförande

Projektet ges vid 3-4 tillfällen i veckan och efter behov har vi tagit in olika företag för inspiration och vägledning, samt gjort studiebesök på ett antal företag. Ungdomarna har delats in i 5 grupper, med 1-2 vuxna per grupp för att de skall kunna få rätt coaching och vägledning. Ungdomarna har även utvärderat sin omgivning, bland annat sin skola och bostadområde ni framtagningen av produktidéerna. Samt varandras produkter, för att sedan kunna ta fram prototyper. Till skillnad från föregående kursomgång, har ungdomarna fått fler men mindre uppgifter att utföra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.