Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Riktad Immunblockad mot Autoimmuna sjukdomar

Diarienummer
Koordinator GU HOLDING AB - Holdingbolaget vid Göteborgs universitet AB
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - april 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med vår VINN-Verifieringsansökan till VINNOVA var att hjälpa oss finansiera ett relativt tidigt forskningsprojekt med stor kommersiell potential och hjälpa oss belysa projektet ur olika synvinklar för att undersöka dess möjligheter att utvecklas till en kommersiell produkt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi är oerhört glada för det stöd som vi erhållit både finansiellt och den handgripligt hjälp som vi erhållit ifrån VINNOVA för att ställa rätt frågor under projektets verifieringsprocess. Att vi nu har en företagssamverkan under några år med ett läkemedelsbolag samt vissa positiva indikationer ifrån ett riskkapitalbolag att de vill investera i projektet är frukterna ifrån ett väl genomtänkt arbete som vi gjort tillsammans med VINNOVA.

Upplägg och genomförande

Vi har under verifikationsprocessen successivt adresserat en rad olika frågor av teknisk såväl som av kommersiell natur. Resultaten ifrån de olika milstolparna har bestämt huruvida vår plan för det fortsatta arbetet skulle förändras eller inte. Just detta med att vid de olika milstolparna tvingas stanna upp och ifrågasätta vart vi är på väg och huruvida det är rätt väg eller inte som har varit oerhört givande och lärorikt!

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01863

Statistik för sidan