Riktad Immunblockad mot Autoimmuna Sjukdomar

Diarienummer
Koordinator Holdingbolaget vid Göteborgs universitet AB - GU Holding Kompetens AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - september 2010
Status Avslutat