Riktad behandling mot terapiresistent cancer med ROR-1 hämmare

Diarienummer 2013-02171
Koordinator Kancera AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet för projektet har varit att utveckla en läkemedelskandidat som hämmar överlevnadsfaktorn ROR1 som selektivt uppträder i cancerceller hos vuxna individer, för att därefter möjliggöra en strukturerad kommersialiseringsprocess där ett partnerskap kring läkemedelskandidaten kan upprättas med ett stort läkemedels- eller biotechbolag.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål har uppfyllts i och med att vi kunnat visa anticancereffekter vid tolererbar dos av ROR1-inhibitorn KAN0439834 i en djurmodell för Kronisk Lymfatisk Leukemi. Därmed har läkemedelskandidaten KAN0439834 kunnat väljas. Bolaget förbereder och inleder nu en process för att söka partnerskap kring projektet med stora läkemedels- biotechbolag.

Upplägg och genomförande

Läkemedelskandidaten KAN0439834: - Syntes av nya substanser: över 350 unika rena slutprodukter har syntetiserats - Potens, ADME och PK: IC50 mot ROR1 i celler

Externa länkar

http://www.kancera.com/sv/Affarsomraden/ROR1/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.