Rheogjutning med Engångskärnor

Diarienummer 2017-00471
Koordinator COMPTECH I SKILLINGARYD AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att försöka utveckla ett bindemedel som möjliggör användandet av engångskärnor vid rheogjutning och ev. pressgjutning. Genom användning av engångskärnor kommer det att gå att tillverka geometrier som idag inte är möjliga att göra i permanenta formar. Målet med projektet är att utveckla en engångskärna för rheogjutning som innebär en mer kostnadseffektiv tillverkningsteknik genom rheogjutning av komponenter med komplexa geometrier.

Förväntade effekter och resultat

Inom 5 år efter projektavslut förväntas företaget genom resultatet ha: - Tagit fram en engångskärna som är avsedd för rheogjutning. - Definerat guidelines kring hur komponenter skall konstrueras för rheogjutning med engångskärnor. - Givit konstruktörer nya verktyg att konstruera komplexa komponenter. - Givit möjlighet att ta fram komponenter som kräver mindre efterbearbetning samt ej behöver monteras, sammanfogas, svetsas etc.

Planerat upplägg och genomförande

- Inventering av befintlig kunskap kring engångskärnor och dess sammansättningar. - Inventering av vad som används idag på marknaden. - Konstruktion och tillverkning av ett verktyg för en komponent som kräver engångskärnor samt utrustning för att kunna tillverka engångskärnorna. - Genomförande av försök samt resultatutvärderingar för att optimera engångskärnan avseende design och hållbarhet. - Försök med olika geometrier av engångskärnan för att erhålla information och kunskap för framtagning av konstruktionsriktlinjer avseende komponenter med komplex geometri.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.