Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rheogjutning med Engångskärnor

Diarienummer
Koordinator COMPTECH I SKILLINGARYD AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte - att hitta ett bindemedel i sandkärnor som kan användas vid Rheogjutning - är till stora delar uppfyllt. Ett av bindemedlen resulterar kärnor som håller för påfrestningarna vid hantering och gjutförlopp. Dock har under projektet inte erhållits tillräcklig kvalitet på godsets inre ytor för vätsketransport. Projektets mål - att utöka marknaden för Rheogjutning - är ännu inte uppfyllt. Det återstår att få fram kärnor med en kombination av styrka och bra sönderfall som ger rena innerytor.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att projektarbetet har genererat ett fungerande system för användning av sandkärnor vid Rheogjutning. Kvaliteten (renheten) på de inre ytorna är dock ännu inte acceptabel för applikationer som innehåller transport av vätskor. Arbetet med att optimera systemet kommer därför att fortsätta. De förväntade effekterna är i hög grad beroende på vilken kvalitet som kan uppnås på de inre ytorna.

Upplägg och genomförande

- Inledande diskussion med leverantör och experter från Swecast. - Val av tre lämpliga bindemedelssystem. - Tillverkning av kärnlåda för testgeometrin. - Tillverkning av kärnor i de tre valda bindemedelssystemen. - Försöksgjutningar som ledde till att två av systemen förkastas då hållfastheten vid hantering eller i gjutförloppet är för dålig. - Diskussioner med en ledande leverantör av bindemedel, i syfte att hitta en inre yta med önskad kvalitet i godset. Vid projektets slut sågs vissa förbättringar. Arbete återstår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00471

Statistik för sidan