RFID for transparency, traceability and end-of-life handling for textiles

Diarienummer 2018-04052
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 4 405 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång 2018-02535-en

Syfte och mål

Digitala informationsbärare som är integrerade i plagg har potential att kraftigt öka framtida spårbarhet i hela leveranskedjan, underlätta efterföljande processer och lägga grunden för cirkulära textilvärdekedjor. Ett system baserat på RFID-taggar, med flera funktioner som svarar mot olika aktörers behov i textilvärdekedjan, är den framtida visionen och det ultimata målet. Det specifika målet med detta projekt är att bygga upp kunskap och kompetens när det gäller informationssystemmodell, system för datainsamling och standardiseringsbehov.

Förväntade effekter och resultat

Målet med vårt projekt är att arbeta för att bygga upp ett informationssystem som ger tillgång till all nödvändig data i hela värdekedjan. Ett system som detta är banbrytande och har djupa konsekvenser för omvandlingen till en cirkulär ekonomi för textilier. Detta måste ske i nära samarbete mellan återförsäljare, teknikleverantörer och standardiseringsorganisationer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är byggt runt 7 arbetspaket. Under hela arbetet har frågor om integritet och datasäkerhet prioritet. AP 1 Information system model and architecture concept AP 2 System for data collection AP 3 Overview of existing standards and mapping of standardization need AP 4 Proof-of-concept evaluation and collecting user feedback for future development AP 5 Cost calculations and evaluation of ROI AP 6 Implications of integrating information carriers in textile products AP 7 Project management and communication

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.