Resurseffektivitetsförbättring genom eliminering av centrumfel i långa produkter

Diarienummer 2016-02017
Koordinator Swerim AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 3 705 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål är att genomföra banbrytande förbättringar i resurseffektiviteten på råvaran och på tillverkningsstadiet av värdekedjan för specialstål långa produkter. Detta genom att eliminera avkastningsförluster och ineffektivitet orsakade av centrumdefekter. Resurseffektiviteten förbättras genom eliminering av centrumporositet, och andra defekter som för närvarande är källor till materialförluster, samt låg produktivitet vilket skapar begränsningar för marknadserbjudande (mått, tonnage pris) hos svenska valsverk.

Förväntade effekter och resultat

Analys av exempel från industriella partners visar potentiella förbättringar på 30% högre avkastning och 50% kostnadsreduktion när en förenklad tillverkningsmetod som ger felfri stång skulle kunna tillämpas på ett höglegerat rostfritt stål. Med hjälp av en hållbarhetsmodell har tre positiva aspekter identifierats i råvaror och produktionssteg i värdekedjan; -Direkt avkastning genom reducering av kostnadsförluster från skrotmaterial, produktion, material -Reducering av energiförluster från tillverkningsmetoder med låg avkastning - Livscykelkostnadseffekter.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen är fokuserad på tre huvudområden: - Förbättring av gjutmikrostruktur för att förbättra valsningsmöjligheter hos gjutna specialstål - Strategier för att definiera säkra gränser för materialbearbetning för att främja eliminering av inre fel och eliminera risken för skador under valsning - Modellering av porförslutning kopplad till designstrategier för valsningspass och optimering för att eliminera porositeten. Forskningen kommer att testas i valsverksförsök hos fyra svenska stålverk och en resurseffektivitetsanalys görs på resultaten av dessa studier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.