Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resurseffectiv kabelplaståtervinning

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 589 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål har varit att utveckla metoder för att kabelplasterna ska kunna materialåtervinnas säkert och resurseffektivt i nya produkter. Metoder har utvecklats för att sortera, separera och uppgradera plasterna till nya kompound som kan användas till nya produkter. Det har även demonstrerats att halogenfria kabelplaster av typen HFFR är återvinningsbara och kan användas till extruderade profiler och rör. Flera möjligheter att återvinna XLPE har demonstrerats och en av dem, kabeltrummor, produceras nu på Axjo Plastic i återvunnen XLPE och PP.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har bidragit till giftfritt kretslopp, resurshushållning och minskad klimatpåverkan genom att kabelplasten kontrollerad återvinning. XLPE återvinns nu i kabeltrummor och jämfört med att använda nyråvara är materialkostnaden omkring hälften då återvunnen kabelplast används. Samtidigt sparas närmare 2 kg koldioxid emissioner per kg återvunnen plast. För HFFR-plasten som återvinns sparar även kvittblivningskostnaden. Det har också demonstrerats att materialen kan återvinnas flera gången och innebär då större besparingar.

Upplägg och genomförande

Upplägget i projektet har varit att utföra ett stort antal fullskaliga försök med sortering, granulering, separering, kvalitetskontroll, återvinningsförsök och utvärdering. Försök har gjorts med både väldefinierat produktionsspill och blandade kabelfraktioner. Det har genererat många viktiga erfarenheter, bra statistiskt underlag som tillförlitliga resultat. Försöken har gjorts i samarbete med projektpartners och andra intressenter. Miljösystemanalys och kostnadsuppskattning har används för att verifiera nyttan med olika återvinningsalternativ.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03074

Statistik för sidan