Resursbesparande distributionsförpackning

Diarienummer
Koordinator Exonera AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2010
Status Avslutat