Restvärmeinnovationen

Diarienummer 2016-02871
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Vi ska genomföra en innovationstävling om restvärmeanvändning och industriell symbios i flera steg och under drygt ett års tävlingstid. Innovationerna och tävlingsförslagen ska utvecklas i en iterativ process tillsammans med de tävlande för att komma nära implementering. Syftet är att få fram tillämpningsnära innovationer som ökar restvärmeanvändningen, utnyttjar industriell symbios och bidrar till lokal livsmedelsproduktion, ökad social hållbarhet. Målet är att det ska bli minst två tillämpningar inom ett par år efter avslutad tävling i Lund, Malmö, Bjuv eller Oskarshamn

Förväntade effekter och resultat

En omfattande tävling med specifik tävlingsfråga och med genomförande i flera etapper med successiv utgallring av de tävlande och interaktion mellan de tävlande och arrangörerna. Vi räknar med att få mer genomarbetade och tillämpningsnära innovationer genom interaktion med de tävlande och medverkan från arrangörerna och andra representanter för slutanvändarna/kunderna. Vi förväntar oss att få replikerbara enheter för lokal odling av grönsaker och fisk som använder restvärme och som bidrar till social hållbarhet och sysselsättning.

Planerat upplägg och genomförande

Tävlingsområden kommer att vara Norra hamnen i Malmö, Brunnshög i Lund, Bjuv och Oskarshamn. Tävlingen kommer att utgå från restvärmeanvändning men sedan ta upp även annan industriell symbios och aspekter på cirkulär ekonomi. Tävlingsfrågan är att skapa en liten produktionsanlägning för odling av grönsaker och fisk som sysselsätter ett par personer. Vi har 2 Mkr i prispengar. Konstellationen från planeringsprojektet har stärkts med Kraftringen, Atrinova, Veolia, Ica fastigheter, Region Skåne, Bjuvs kommun, Sustainable Business Hub och Climate-KIC Nordic

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.