Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Restvärmeinnovationen

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att genomföra en innovationstävling med hög profil. Tävlingsuppgiften avsåg en liten (2-4 000 m2) odlingsanläggning för grönsaker och fisk som kan lokaliseras urbant, värmebehovet täcks av lågtempererad restvärme och ger sysselsättning på årsbasis för 2-4 personer. Målet har uppfyllts och tävlingen har genomförts under 1,5 år, samlade 46 bidrag från 21 olika länder i första steget. Har sedan haft två ytterligare steg där team formerade från dem som deltog i första steget har arbetet i samverkan med de arrangerande parterna för att utveckla sina lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Det kvantitativa målet var100 förslag och att tävlingen skulle genomföras i flera steg med interaktion med de tävlande. Vi nådde 46 förslag och har haft en nära dialog med de tävlande i de två avslutande stegen. Det förväntade resultatet i sak var förslag till en odlingsanläggning tillräckligt konkretiserad för att realiseras inom ett par år. De förslag som kommit in bedöms kunna realiseras inom ett par år om rätt stöd kan mobiliseras för den fortsatta utvecklingen. Malmö, Lund, Bjuv och Oskarshamn ingår bland parterna och avser bygga anläggningar när de finns färdigutvecklade.

Upplägg och genomförande

Tävlingen har genomförts i tre steg under 1,5 år där det första var open innovation där alla förslag var välkomna, vare sig de avsåg en komponent eller hela den efterfrågade anläggningen. Vi formerade team av de tävlande som i steg 2 och 3 arbetade interaktivt med parterna och experter. Prispotten var sammanlagt 2 Mkr och bidrog starkt till det stora intresset. 1,5 år är lång tid och det är svårt att upprätthålla engagemanget. Interaktiviteten begränsas av prispotten, när det är parterna som utser vinnarna som ska coacha teamen, och skapar integritetsproblem. Coacher bör hämtas externt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02871

Statistik för sidan