Restspänningar och Brottkriterier för Kompositmaterial

Diarienummer 2009-01321
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 6 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2013
Status Avslutat