Resebidrag

Diarienummer 2016-02215
Koordinator Optea AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017