Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag till SWISS NORDIC BIO 2019

Diarienummer
Koordinator RED GLEAD DISCOVERY AB
Bidrag från Vinnova 6 815 kronor
Projektets löptid februari 2019 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Red Glead Discovery har genomfört deltagande i seminarier, paneldebatt och närvaro vid "pitch"-presentationer av diverse bolag i tidig fas (potentiella kunder till Red Glead) samt flera 1-to-1 partner-möten. Det viktigaste målet uppfylldes vilket var att nå ut till fler bolag i Norden och Schweiz.

Långsiktiga effekter som förväntas

De mest konkreta effekterna är fördjupade relationer med Novartis samt ett par möjligheter till forskningssamarbeten som just nu följs upp. På sikt bedöms 1-2 nya kunder kunna erhållas delvis tack vare detta möte. Mötet medförde också en effektiv omvärldsanalys avseende Schweiz och Norden

Upplägg och genomförande

VD Johan Evenäs representerade Red Glead Discovery över hela konferensen. Flera nya kontakter knöts och befintliga underhölls effektivt. Uppföljningsaktiviteter med Business Sweden är nu inplanerade.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 februari 2019

Diarienummer 2018-05395

Statistik för sidan