Resebidrag till stamcellssamarbete inom Eurostars - Swiss Scandinavian Bio Business 2014

Diarienummer 2014-00537
Koordinator IsletOne AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2014 - februari 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015