Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Resebidrag till Innovation Expo Rotterdam

Diarienummer
Koordinator Native Bionics Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 9 273 kronor
Projektets löptid september 2018 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet vara att möjliggöra för Native Bionics att delta på mässan: Innovation Expo 2018 i Rotterdam. Detta var ett ypperligt tillfälle att också interagera i samtal kring innovation och dessutom att hitta samarbetspartners från Europa och Asien. Native Bionics huvudfokus ligger i områden kring hälsa och teknologi vilket täcks väl in i Expons innehåll.

Resultat och förväntade effekter

Native Bionics använde möjligheten att medverka på mässan till att initiera kontakter med potentiella samarbetspartners med speciellt fokus på Sydkorea. Denna möjlighet att direkt kunna kommunicera under mässan är unik och hade inte varit möjlig i ett annat sammanhang. Native Bionics deltog även i ett flertal seminarier, däribland ett hur man designar och framgångsrikt driver ett Eurostars projekt. Därtill besöktes ett flertal utställningar av bland annat Accenture Health Awards. Resultatet av detta var ett intensivt networking och en bra plattform för nya samarbetspartners.

Upplägg och genomförande

Native Bionics har aktivt deltagit i seminarier och gruppsamtal arrangerat av EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK, EXPO och dess partners. Detta resulterade i en fördjupad kunskap kring EUROSTARS projekt och vilka möjligheter det finns för att för att söka bidrag samt dess ansökningsperiod. "Match making" mötena var en utmärkt möjlighet att diskutera mer avancerade idéer och hitta likasinnade samarbetspartners. I tillägg så var Innovations export en mycket inspirerande miljö och gav möjligheten att testa dem på den europeiska marknaden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03973

Statistik för sidan