Resebidrag SWII Baden

Diarienummer
Koordinator Prindit AB - Sics Västerås
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Syfte och mål

Vi har presenterat Prindit och att nätverkade med andra företag och forskningsaktörer för att skapa konsortium för forskningsprojekt inom Eureka och Eurostars projekt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har knutit nya kontakter och har inlett samarbeten med ett par av företagen som deltog i konferensen. Vi diskuterar även möjligheten till forskningsprojekt men vi har ingen konkret ansökan som ska skickas in nu.

Upplägg och genomförande

Två personer från Prindit deltog vid SWII 2015 nätverkskonferens för ´Innovative Smart Factory networking conference´ i Schweiz.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06431

Statistik för sidan