Resebidrag Senzime SSBBS 2015

Diarienummer 2015-00062
Koordinator SENZIME AB (PUBL.) - Senzime AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid januari 2015 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

För att ytterligare öka och utnyttja nuvarande och framtida produktutveckling och kommersialiserings insatser, söker vi strategiska samarbetspartners. Ett viktigt moment är att träffa olika aktörer inom vårt intresseområde på olika typer av möten. Vi har på SSBBS mötet deltagit i diskussioner samt one to one möten.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att träffa relevanta aktörer. Vi har på SSBBS mötet deltagit i diskussioner samt one to one möten. Diskussioner pågår.

Upplägg och genomförande

Bra panelpresentationer och relevanta aktörer på plats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.