Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Schweiz - Deltagande i SWII - Additive Manufacturing Networking Conference

Diarienummer
Koordinator PERMANOVA Lasersystem Aktiebolag - PERMANOVA LASERSYSTEM AKTIEBOLAG, Göteborg
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har genomförts som planerat och målen anses som uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har generellt bidragit till ökad förståelse för användandet av AM samt de utmaningar industrin står inför. Samt på ett mer specifikt plan till en inledande dialog med flera intressanta potentiella samarbetspartners inom LMD-w .

Upplägg och genomförande

Projektet har kunnat planeras och genomföras på ett tillfredsställande sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 oktober 2018

Diarienummer 2018-03631

Statistik för sidan