Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Networking Baden

Diarienummer
Koordinator AFO CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 8 281 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Nätverkskonferensen i Schweiz gav goda kontaktytor för fortsatt samarbete med universitet och industripartners inom digitalisering och AI

Resultat och förväntade effekter

Vi har flera intressanta diskussioner med potentiella projektpartners för Eureka-samarbeten

Upplägg och genomförande

Konferensen i Schweiz är genomförd och kvaliteten på presentationer och samtal överträffade förväntningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 september 2019

Diarienummer 2019-04505

Statistik för sidan