Resebidrag Mutewatch

Diarienummer 2013-04298
Koordinator Mutewatch AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

De mål som ställdes för projektet, att genom deltagande in utställningen Innovative Sweden förmedla svensk innovation och att ytterligare befästa Mutewatch AB:s plats på den japanska marknaden uppfylldes på ett mycket tillfredställande sätt.

Resultat och förväntade effekter

De kontakter som knöts på plats i Tokyo har följts upp och kan ge stora utslag för framtida utveckling av Mutewatch AB:s produkter.

Upplägg och genomförande

Då representerande deltagare från Mutewatch AB ej tidigare hade varit i Tokyo så passade det väl förberedda programmet mycket bra. De olika forumen för presentation och diskussion gav en möjlighet till en djupare förståelse, både av de deltagande företagen men också den japanska kulturen och dess näringsliv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.