Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Israel Januari 2019

Diarienummer
Koordinator Secana Risk AB
Bidrag från Vinnova 23 530 kronor
Projektets löptid januari 2019 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Secanas mål för projektet var att - samla och internt sprida erfarenheter från konferensen Cybertech Israel samt ett antal industri- och universitetsbesök, - etablera person- och organisationskontakter, - kanalisera nya idéer och skapa möjligheter till nya uppdrag och samarbeten inom digital säkerhet och infrastruktur. Projektmålen har uppfyllts i hög grad, och resultaten kan användas till företagets fortsatta grundläggande arbete med uppbyggnad av och expansion av nätverk och samarbeten inom cyberområdet.

Resultat och förväntade effekter

Secana är koordinator till ett Vinnova-finansierat projekt med koppling till digital säkerhet och detta erbjudande gav en god möjlighet att skapa mervärden till projektet. Resan var en verklig dörröppnare för ett samarbete med israelisk industri och akademi. Öppenheten i våra kontakter var slående och vi noterade en stor vilja från företag, akademi, privata och statliga organisationer att fördjupa samarbetet med Sverige.

Upplägg och genomförande

Inom cyberområdet har det nära samarbetet mellan det militära och civila Israeliska samhället nått mycket stor framgång. Secana föreslår ett statligt uppdrag att kartlägga möjligheterna till ett närmare informationsutbyte och samarbete mellan Sverige och Israel inom digital säkerhet. Uppdraget kan bestå av en arbetsgrupp som utreder möjligheterna till ett utbyte med Israel vad gäller nationell kompetensuppbyggnad inom cyberområdet. Vinnova kan med sina utmärkta kontakter gentemot israeliska institutioner och företag spela en avgörande roll i ett sådant samarbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 februari 2019

Diarienummer 2019-00799

Statistik för sidan