Resebidrag ISMC

Diarienummer 2014-04383
Koordinator METEC TECHNOLOGIES AB - METEC TECHNOLOGIES AB, Karlskoga
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Syftet var att träffa intressanta företag som vi bedömde och tillsammans utvärdera om METEC´s process kunde användas för produkton av företagets produkter.Vi hade8 möten varav 4 var intressanta.

Resultat och förväntade effekter

Av de 4 ovan intressanta har METEC tillskrivit 3 företag för närmare besök/möten/utbyte av idéer.

Upplägg och genomförande

I samtliga fall gjordes mötena på så sätt att jag beskrev METEC´s process i detalj. Dessutom hade jag med detaljer som tillverkats med processen. Sedan fick företaget ge sina synpunkter/ideer om hur processen kunde användas för att producera företagets ideer. Slutligen bestämdes hur gå vidare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.