Resebidrag inför Eurostar Ansökan

Diarienummer 2011-00348
Koordinator Minesto AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - juli 2011
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2011

Syfte och mål

Syfte: att formulera en projektansökan Mål: Inlämnad och godkänd ansökan (i ett första steg gällande formalia)

Resultat och förväntade effekter

Det önskade och förväntade resultatet är en godkänd projektansökan.

Upplägg och genomförande

Minesto arbetar med många partners inom en rad olika teknologiområden. Projektet som valdes ut för Eurostar-ansökan bedömdes vara högt prioriterat, gynna båda parter marknadsmässigt och ligga i linje med de krav som Eurostar ställer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.