Resebidrag Hyperspektral 3D-kamera

Diarienummer 2016-04661
Koordinator GLANA SENSORS AB
Bidrag från Vinnova 14 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017