Resebidrag HTIP Venture

Diarienummer 2015-02434
Koordinator ZuLa Diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid april 2015 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Målet att förfina och förbättra planen uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Nya kontakter skapades och positiv kritik möjliggör framtida optimeringar.

Upplägg och genomförande

Live-presentationer från utvalda företag inför investorer genomfördes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.