Resebidrag H2020 Belgien

Diarienummer 2016-03256
Koordinator Termisk Systemteknik i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 7 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - juni 2016
Status Avslutat