Resebidrag Frankrike Eureka-PENTA projektplanering

Diarienummer 2015-07137
Koordinator Silex Microsystems AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Syfte och mål

Deltagande i matchmaking och planeringsmöten för ny PENTA/ECSEL ansökan för medicinteknisk pilot lina projekt. Första möten i Grenoble och Bryssel under Januari 2016 2a planeringsmöte i Holland i April Som utvald svensk SME representant inbjuden att representera svensk industri inom medicinteknisk mikrosystem.

Resultat och förväntade effekter

Silex har genom planerings/resebidraget knutit nya kontakter och etablera sammarbete för ett nytt R&D EU projekt inom medicinteknik området.

Upplägg och genomförande

Deltagit i första planeringsmöte genom resa till möte i Frankrike under Januari. Under April deltagit i 2:a planeringsmöte. Etablera svenskt deltagande i en ECSEL IA ansökan och dessutom fått flera nya samarbetskonstellation(er).

Externa länkar

Presentation av EU projekt förslag vid ECSEL 2016 brokerage event.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.