Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag för ´STS Future Leader Program´

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 20 450 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att delta vid STS (Science and Technology in Society) forum, inklusive sessionen ´Dialogue between Future Leaders and Nobel Laureates´ som jag har blivit inbjuden till. Det är ett högnivåmöte som hålls årligen i Kyoto, Japan. Detta möte samlar forskare, politiker, företagsledare och media ifrån hela världen som på ett öppet sätt diskuterar hur vi ska kunna lösa problem som vår jord och befolkning står inför idag.

Resultat och förväntade effekter

Genom att delta på STS-mötet har jag fått en bättre insikt i vilka problem det vore bra om vi fokuserar vår forskning på, fått tips ifrån framgångsrika forskare och fått ett mycket bredare nätverk.

Upplägg och genomförande

Deltog vid STS-mötet i Japan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04368

Statistik för sidan