Resebidrag för planering av eurostars ansökan

Diarienummer 2016-05172
Koordinator Combolt AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017