Resebidrag för Fit for Health Strategy Conference i Bryssel 13/6

Diarienummer 2013-03113
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 9 320 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Mohammed Homman blev inbjuden av VINNOVA att prata om Vironovas erfarenheter av EU projekt på konferensen ´Fit for Health Strategy Conference´ i Bryssel den 13 juni 2013.

Resultat och förväntade effekter

Vironova fick möjlighet att synas i Bryssel och därmed förbättra möjligheter till kontakter med andra aktörer till framtida projekt.

Upplägg och genomförande

Mohammed Homman presenterade sina erfarenheter på ett seminarium och deltog i en paneldiskussion efteråt där han delgav Vironovas erfarenheter av att delta i olika EU projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.