Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag för EUREKA innovationsdays

Diarienummer
Koordinator LunaMicro AB
Bidrag från Vinnova 7 655 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

LunaMicro sökte kontakter för att utveckla nästa generations vattentransporterande tyg. Skaffat nya kontakter för vidare samarbeten av LunaMicros teknik inom Europa och utanför, bl.a. i Turkiet, England och Spanien för produktion och i Turkiet, Chile och England för nya applikationer.

Resultat och förväntade effekter

Knöt nya kontakter inom olika marknader som kan vara intressant för applikationer för LunaMicros teknik. Fick bättre förståelse för vilka verktyg och finansieringsverktyg som finns från EU

Upplägg och genomförande

Match-making var det som gav flest interessanta kontakter, men även frukost i Vinnovas regi och mingel med Business Finland gav några intressanta kontakter. Föreventet på måndag gav en bra inblick i arbetet med olika instrument.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 maj 2018

Diarienummer 2018-02416

Statistik för sidan