resebidrag-eurostars_peasonearth_jan2014

Diarienummer 2014-00974
Koordinator Eco Etanol at Sweden AB
Bidrag från Vinnova 10 887 kronor
Projektets löptid februari 2014 - mars 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015